OfisPROYaşamı Kolaylaştıran Hizmetler

İletişim Ağı Çözümleri

Güvenli bir sistem ve ağ altyapısının önemi gün geçtikçe artıyor. Güvenlik, kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerinin genişlemesi ile birlikte en önemli ihtiyaçlardan biri haline gelirken OfisPRO, sunduğu Ağ çözümleriyle şirketlere kendi bünyelerinde ve internet üzerinden her zaman, her yerde güvenli iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır.

Kurum ve kuruluşların globalleşme ile birlikte çok lokasyonlu çalışır duruma gelmeleri, ciddi Ağ Sistemleri yatırımı yapmalarını bereberinde getiriyor.

OfisPRO, Ağ Altyapısı çözümleriyle şirketlere kendi bünyelerinde ve internet üzerinden her zaman, her yerde güvenli iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır. OfisPRO'nun LAN, WAN, kablosuz ağlar ve veri merkezi ağ altyapıları konusunda sunduğu bütünsel çözümler sayesinde şirketler, yönetilebilir bir yapıya kavuşurken, ölçeklenebilir çözümlerle de benzersiz bir esnekliğe sahip olmaktadır. Ağ teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen üreticileriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde her türlü ağ teknolojileri gereksinimini hızlı ve etkin bir şekilde karşılayan OfisPRO, bu doğrultuda danışmanlık, tasarım, kurulum ve entegrasyon, bakım ve destek gibi pek çok konuda da şirketlere hizmet vermektedir.

Artan müşteri memnuniyeti gereksinimleri ile birlikte, bir çok kurum ve kuruluş Çağrı Merkezi Çözümleri arayışına girdiler.

Kurum ve kuruluşlar, bilgi sistemlerinin genişlemesi ile birlikte, giderek daha da karmaşık hale gelen ve çeşitlenen iletişim yöntemleri ve ortamlarıyla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler; telefon, sesli mesaj, e-posta, faks, taşınabilir istemciler ve medya konferansı gibi yöntemleri kullanarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar...

Bilgi sistemlerinin giderek daha karmaşık hale gelmesi ve bilginin günümüzde en önemli değerlerden biri olması nedeni ile Bilgi Sistemleri Güvenlik Çözümleri son yılların öne çıkan ihtiyaçlarından biri haline geldi.

Bilgi çalmaya yönelik uygulamalar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur...

Tümleşik İletişim çağın en önemli gereksinimlerinden biri haline geldi.

Kurum ve kuruluşlar, bilgi sistemlerinin genişlemesi ile birlikte, giderek daha da karmaşık hale gelen ve çeşitlenen iletişim yöntemleri ve ortamlarıyla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler; telefon, sesli mesaj, e-posta, faks, taşınabilir istemciler ve medya konferansı gibi yöntemleri kullanarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar...